Wie een eenmanszaak start in België, moet een hoop papierwerk regelen om te kunnen beginnen met ondernemen. Een van de belangrijkste aandachtspunten is om te zorgen dat je de juiste verzekeringen hebt. Mocht je onverhoopt te maken krijgen mt ziekte, een ongeval, schade of wat dan ook, dan kun je terugvallen op je verzekering en raak je niet onnodig in de problemen. Maar welke verzekeringen zijn er voor Belgische zelfstandigen beschikbaar? En welke soorten verzekering mogen er niet ontbreken als je begint met een eenmanszaak?

brandverzekeringEen verzekering tegen brand en ongevallen

Als ondernemer ben je in België, zeker als je personeel in dienst hebt, verplicht om je te verzekeren tegen brand. Dit kan via de zogenoemde Verzekering objectieve burgerlijke aansprakelijkheid brand en ontploffing. Mocht er in jouw bedrijf een brand uitbreken of een explosie plaatsvinden, dan ben je met deze verzekering goed gedekt tegen de ontstane schade. Naast brand kunnen zich op de werkvloer natuurlijk ook andere calamiteiten voordoen. Een van de meest voorkomende vervelende gebeurtenissen betreft ongevallen op het werk. Of het nu om jezelf gaat als je een eenmanszaak hebt, of je hebt als bedrijfsleider mensen in dienst: je verzekeren tegen ongevallen op het werk is verplicht. Sluit daarom als ondernemer een Arbeidsongevallenverzekering af. Heeft jouw zaak een of meer bedrijfsvoertuigen rondrijden? Dan moet je ook deze goed laten verzekeren via een Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor bedrijfsvoertuigen. Mocht jezelf of een van je medewerkers betrokken raken bij een verkeersongeluk of schade rijden, dan ben je hier in ieder geval goed voor verzekerd.

Regel tijdig je pensioenverzekering als ondernemer

Naast deze verplichte verzekeringssoorten, zijn er nog polissen die niet per se afgesloten hoeven te worden maar wel een verstandige keuze zijn. Een van de belangrijkste is een pensioenverzekering. Zeker als je een zelfstandige bent en geen personeel in dienst hebt of geen vaste betrekking hebt bij een baas, is het belangrijk om alvast te gaan sparen voor je pensionering. Dat kan via een Vrij Aanvullend Pensioen verzekering. Begin hier tijdig mee, want je pensioen lijkt ver weg, maar komt natuurlijk elk jaar dichterbij.

financiering bedrijfVerzekering Gewaarborgd Inkomen

Of je nu een eenmanszaak hebt of vast in dienst bent: het afsluiten van een Verzekering Gewaarborgd Inkomen, ook bekend als arbeidsongeschiktheidsverzekering, is altijd een verstandige keuze. Deze verzekering zorgt ervoor dat jouw inkomensverlies na een ongeval of bij langdurige ziekte aangevuld wordt, zodat je financieel niet te krap komt te zitten. Veel ondernemers realiseren zich pas hoe belangrijk dit type verzekering is, als ze er persoonlijk mee te maken krijgen.

Hospitalisatieverzekering

Onder een hospitalisatieverzekering wordt een verzekeringstype verstaan die jou en eventueel je gezin aanvullend verzekerd, mocht er sprake zijn van een ziekenhuisopname. Je krijgt dan de ziekenhuiskosten die buiten andere verzekeringen vallen vergoed en loopt op die manier niet tegen onnodige financiële schade op.

Eventuele andere polissen die je kunt afsluiten

Ben je ondernemer, dan kun je je naast bovenstaande belangrijke polissen nog extra indekken tegen financiële schade. Denk bijvoorbeeld aan een algemene aansprakelijkheidsverzekering, een verzekering BA Uitbating (ook bekend als BA Exploitatie) of een transportverzekering. Laat je hierover eventueel verder adviseren door een financieel expert.